مولانا حبیب الرحمن مطهری|شهرستان خواف
فارسی عربی انگلیسی اردو